Spierings Manufacturing werkt samen met Veranderschap

Spierings Manufacturing is zich ervan bewust dat haar medewerkers het grootste kapitaal van de onderneming zijn. Daarom wordt hier ook continu in geïnvesteerd.

Om het kennisniveau en de competenties van de medewerkers en leidinggevenden te verhogen, doorloopt Spierings Manufacturing in 2016 in samenwerking met Veranderschap een traject gericht op continu verbeteren. Hierdoor wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers sterk verbeterd.

 

Voor dit project is gebruik gemaakt van een subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF Duurzame Inzetbaarheid).